Terminal Przeładunkowo-Składowy „Aleksandra”

ul. Polna, 21-540 Małaszewicze